Referentielijst Overheid

Gemeente Amsterdam

Periode januari 2005- heden

Ontwikkelen administratieve software voor projecten van het stadsdeel Slotervaart
Advies en ondersteuning bij een tweetal Equal-projecten.

Gemeente Boxtel

Periode januari 2005- heden

Opstellen aanvraag ESF-3 voor de gemeente Ambt Montfoort.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole

Gemeente Ambt Montfoort

Periode januari 2005- heden

Opstellen 2 verschillende aanvragen ESF-3 voor de gemeente Uden.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole

Gemeente Uden

Periode januari 2005- heden

Opstellen 2 verschillende aanvragen ESF-3 voor de gemeente Uden.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole

Gemeente Oosterhout

Periode augustus 2004 - heden

Opstellen 3 verschillende aanvragen ESF-3 voor de gemeente Oosterhout.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole


Gemeente Vlissingen

Periode augustus 2004 - heden

Opstellen 2 verschillende aanvragen ESF-3 voor de gemeente Dordrecht.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole

Gemeente Dordrecht

Periode augustus 2004 - heden

Opstellen 2 verschillende aanvragen ESF-3 voor de gemeente Dordrecht.
Opzetten van de projectadministratie
Monitoring van de administratie en periodieke rapportage.
Begeleiden accountantscontrole

Gemeente Nijmegen

Periode augustus 2004

Opstellen aanvraag ESF-3 voor de gemeente Nijmegen
.
 

Provincie Gelderland

Periode mei 2004 – 2005

Het uitvoeren van controles op projecten gefinancierd met EFRO-bijdragen
.
 

Stichting Stimulansz

Periode januari 2004 – april 2004

Het schrijven van het draaiboek voor kwartiermakers, het verzorgen van de opleiding voor kwartiermaker, het schrijven van het referentiewerkproces ESF-3 voor Gemeenten.
(Deze opdracht is samen met ERAC uitgevoerd)
 
 

Provincie Flevoland

Periode: oktober 2002 - heden

Bijhouden van de administratie van een Equal project van de provincie Flevoland.
 

Gemeente Venlo

Periode oktober 2002 - heden

Beschrijving van de AO/IC + implementatie van de beheerssystematiek.

Gemeente Maastricht energiebedrijf

Periode: september 2002 - heden

Herstel ESF-administratie + begeleiden bezwaarschrift
.

 

Provincie Limburg

Periode: maart 2002 - heden

Ondersteuning bij afwikkeling kaderprogramma's ESF-4 1997-2000.
Begeleiding controles op projecten waarvan de provincie aanvrager is in het kader van ESF-2, ESF-5B en Adapt.
Ondersteuning en advies bij diverse subsidievraagstukken binnen de Provincie.

Gemeente Nijmegen

Periode: december 2001

Beschrijven van administratieve organisatie voor het nieuwe ESF-3
programma 2000-2006.
 

Agentschap SZW

Periode: januari - oktober 2001

In deze periode was de heer R.J.H.M. Rikken RA teamleider van het team Interne Controle 1994 - 1999. Het team Interne Controle 1994 - 1999 is verantwoordelijk voor de uitvoer van controles op met ESF gesubsidieerde projecten. Het team bestond uit circa 80 controleurs.
 

Arbeidsvoorziening Nederland

Periode: 1997 - 2004

In deze periode zijn twee van onze medewerkers in het kader van ESF fulltime werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening Nederland. De belangrijkste items hierbij waren:

Uitvoeren controles op vermeende overfinanciering
Opzet nieuwe controle- en beheerssystematiek programmaperiode 1994 - 1999

Uitvoeren preventieve, interim en einddeclaratiecontroles
Projectleiding Herstelteam ESF-projecten eigen organisatie
Voeren van bezwaarprocedures, alsmede het onderbouwen van beroepsschriften
Opstellen declaratie Technische Bijstand
Begeleiden controles door Controleinstantie van de Europesie Unie.