Tarievenlijst
Werkzaamheden
Tarief
 Aanvullende voorwaarde

Bezwaarschrift met onderbouwing

€ 800

 

Overleg per keer maximaal 2 uur

€ 400

 

Hoorzitting incl. telefonisch vooroverleg

€ 800

 

Bespreken uitkomsten schriftelijk

€ 200

Excl. kosten van getuigen en deskundigen

Beroep instellen

€ 800

 

Bestuderen verweerschrift

€ 200

 

Zitting Beroep

€ 400

 

Bespreken uitkomsten schriftelijk

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug