Tussentijdse check

 
U bent uiteraard benieuwd naar de werkelijke stand van zaken van uw project.

Waar liggen de risico's en welke subsidie is gerealiseerd?

Voldoet de administratie aan alle subsidievoorwaarden?

Zijn er belangrijke verschillen tussen begroting en uitvoering?

Moet er bijgestuurd worden?

Wij kunnen tussentijds uw projectadministratie doorlichten en u helder rapporteren over de stand van zaken en de actiepunten welke nog aandacht behoeven