Samenwerking ERAC


Ctrl Consultancy heeft een samenwerkingsverband met ERAC uit Boxtel. Deze organisatie met 40 medewerkers heeft al ruim 16 jaar ervaring op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van met name Europese subsidieprogramma’s.

Deze expertise kan ingezet worden bij het ontwikkelen van beleid en het omzetten van het beleid in concrete projectplannen.

ERAC heeft ruime ervaring met de inzet van Europese fondsen in Nederland. In het kader van het ESF is ERAC in het verleden betrokken geweest bij ESF doelstelling 2, Doelstelling 4 en het ADAPT-programma.

Recent is gewerkt aan het schrijven van de regionale programma's, waaro onder die van het Noorden.