De algemene mogelijkheden


De volgende scholingsgerelateerde activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • Cursussen voor werknemers om bij te blijven op het vakgebied.
  • Cursussen voor werknemers om door te groeien naar een hoger kader.
  • Kosten voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen.
  • Kosten voor de opleiding van gediplomeerde praktijkopleiders.
  • Kosten voor het inventariseren van de opleidingsbehoefte bij werknemers middels erkende methoden, zoals de EVC-methode.
  • Het ontwikkelen van een passende opleiding, mits de opleiding ook binnen het project uitgevoerd wordt en de opleiding nieuw is.
  • De out-of-pocket kosten zijn subsidiabel en daarnaast ook de kosten van niet productieve uren van werknemers die leerlingen begeleiden, of intern cursussen verzorgen.
  • En kosten van ingezette uren van indirect personeel, welke te relateren zijn aan het uitgevoerde project. Zoals bijvoorbeeld de uren voor het bijhouden van de administratie.