De voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om voor subsidie in aanmerking te komen:

Uw project-idee, moet door uw O&O-fonds ingediend worden bij het AgentschapSZW. 
 
U zult in heel veel gevallen de in te kopen opleidingen moeten aanbesteden, of minimaal 3 offertes per opleidingscategorie of groep van opleidingen moeten aanvragen. Wij kunnen u bij het aanbesteden en de selectie van instituten uitstekend van dienst zijn. Voor opleidingen welke u intern ontwikkelt en uitvoert geldt deze eis uiteraard niet.
 
U moet een administratie opzetten die aan alle eisen van het ESF voldoet. Dit vormt voor veel bedrijven een belemmering om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. Met de beheerssytematiek van Ctrl consultancy bent u er zeker van dat u aan alle voorwaarden voldoet en achteraf de rechtmatigheid van alle uitgaven en kosten aan kunt tonen.
 
Bovenstaande eisen maakt dat het veelal pas rendabel is een project op te zetten wanneer de opleidingskosten inclusief de gederfde uren meer bedragen dan ongeveer € 50.000. Wanneer uw kosten onder dit bedrag blijven, bestaat de mogelijkheid samen met een ander bedrijf binnen dezelfde branche een project aan te vragen. De opstart- en beheerskosten kunnen dan gedeeld worden, waardoor een aanvraag eerder een gewenst rendement oplevert.